temel-is-sagligi6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlar yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitilmesi gerekmektedir. “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile değişen ve ortaya çıkan yeni riskler dikkate alınarak eğitimler tehlike sınıflarına göre düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir.

 

Desibel OSGB olarak amacımız; yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programı ve yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere firmanın bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirleyerek, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı eğitimler ile çalışanlarda farkındalık bilincini oluşturarak, proaktif çözümler yaratmaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

– Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler

– Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

– İşyeri Temizliği ve Düzeni

– İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri

– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri

– İlkyardım

– Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

– Elle Kaldırma ve Taşıma

– Parlama, Patlama, Yangın Ve Yangından Korunma

– İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

– Ekranlı Araçlarla Çalışma

– Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

– İş Kazalarının Sebepleri Ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması

– Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

– Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

– İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü

– Tahliye ve Kurtarma