risk-degerlendirmesi-egitimi-banner

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi Risk, Tehlike ve Risk Değerlendirmesi konusunda çalışanların eğitilmesidir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

– İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

– Kaza Teorileri

– Risk Yönetimi

– Risk Değerlendirme Teknikleri

– Risk Değerlendirme Adımları

– Tehlike ve Risk Nedir?

– Tehlike Belirleme, Kaynakları Nasıl Belirlenir?

– Bazı Risklerin Kıyaslanması

– İşyeri Risk Haritası Nasıl Çıkartılır?

– Kayıpların Kontrolü ve Risk Analizi

– Risklerin Önlenmesinde Temel Yöntemler

– Risk Değerlendirme Kimlerle Yapılmalıdır?

– Risk Değerlendirmenin Yararları

– Risk Değerlendirme Matrisi

– Risk Hesaplanması ve Risklerin Sayılaştırılması

– Kabul Edilebilir ve Kabul Edilemez Risk

– Riskler Kontrol Altına Alınabilir Mi?

– Risk Kontrolünde Öncelik Sıraları

– Risk Kontrol Yöntemleri ve Meslek Hastalıkları

– İşyerinde Zararlı Faktörler ve Etkileri, “Ramak Kalma”