Patlayıcı ortam; yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımıdır. Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde çalışma süresince güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari metotlar konusunda bilgilendirmektedir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

– Patlayıcı Ortam Nedir?

– Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Tehlikeli Bölge veya Zon Tanımlamaları

– Patlayıcı Ortamlar Üzerine Son Gelişmeler

– Koruma Tipleri

– Patlamaya Karşı Alınan Değişik Tedbirler ve Koruma Tipleri

– Kendinden Emniyetlilik Öz Güvenlik, İçsel Güvenlik

– Uygulama Örnekleri

– Önemli Elektrik Aletlerinde Uygulanan Koruma Yöntemleri

– Tehlikeli Bölge Tanımlama Örnekleri

– Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Özellikleri