kapali-alanlarda-calisma

Sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları kısıtlı olan alanlar, kapalı alanlar olarak nitelendirilmektedir. Giriş izni gerektiren kapalı alanlar terimi ise; tehlikeli ya da tehlike oluşma ihtimali olan, ortama giren bir kişiyi yutma tehlikesine sahip bir malzeme ihtiva eden, içeri doğru kapanan kapılar veya aşağı eğimli olan duvarlar ya da içeriye giren bir kişinin boğulmasına ya da içeride kapalı kalmasına neden olabilecek daha küçük bir alana daralan duvarlar, korumasız makineler, açıkta duran kablolar, sıcaklık stresi gibi bilinen sağlık ve güvenlik tehlikelerini taşıyan alanlar gibi özelliklerin bir ya da birkaçına sahip olan alanları kapsamaktadır. .

 

Kapalı alanlara;

    *Depolama tankları;

    *Tankerler;

    *Kazanlar;

    *Basınçlı kaplar;

    *Silolar ve diğer kompartımanlı tanklar;

    *Derin çukur ve oyuk gibi üzeri açık boşluklar;

    *Boru hatları;

    *Kanalizasyon tesisleri;

    *Kuyular;

    *Kanallar ve benzeri yapılar;

    *Kargo tankları;

    *Küçük bir ambar vasıtasıyla girilen gemi bordası boşlukları;

    *Petrol tankları;

    *Atık tankları;

Örnek verilebilir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

– Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Tanımı

– Başlıca Tehlike Kaynakları

– Yanma, Parlama, Boğulma, Zehirlenme vb. Tehlike Bilgileri

– Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışma Güvenliğinin Sağlanması

– Giriş Öncesi Ölçümler

– Kullanılacak Malzeme ve Ekipmanlar

– İş İzin Prosedürleri

– Mücadele Malzeme ve Ekipmanları

– İlkyardım ve Yangın Söndürme Bilgisi

– Kapalı Alana Giriş Planlaması

– Kapalı Alanlarda Tehlikeleri Tanımlama ve Kapalı Alanlar Risk Değerlendirmesi

– Kapalı Alanlara Giriş İzinleri

– Kapalı Alan Kurtarma ve Çalışma Prosedürleri

– Kapalı Alan Kurtarma Ekipmanları ve Kapalı Alan Haberleşme Yöntemleri

– Koruyucu Ekipmanlar ve Cihazlar Malzeme Kontrolü

– Kapalı Alanlara Giriş Öncesi Enerjinin İzolasyonu Yöntemleri

– Kapalı Alanlara Giriş Çıkışlarda Uygulanması Gereken Prosedürler

– Atmosferik Test

– Yanıcı ve Patlayıcı Ortamlar İle İlgili Genel Prosedürler ve Bilgiler.

– Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Havalandırma Yöntemleri

– Kapalı Alanlarda Tripod Kullanımı Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler