isyeri-hekimligi

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işyerlerinde gerekli olan işyeri hekimliği hizmetlerini fizyolojik ve psikolojik tam iyilik halini esas alarak sağlamaktadır.

İş Yeri Hekimliği Hizmetlerimiz

 • İşverene, İş Sağlığı Konusunda Rehberlik ve Danışmanlık Yapmak
 • Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenelerini Yapmak
 • Çalışanlara Genel Sağlık Konularında Eğitim Vermek
 • İşin Yürütümündeki Ergonomik ve Psikososyal Riskleri Değerlendirerek, İş ile İşçinin Uyumunu Sağlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katılmak
 • İşyerindeki Gözetim ve Denetim Sistemi Çalışmalarına Katılmak
 • Kantin, Yemekhane, Yatakhane, Kreş ve Emzirme Odaları İle Soyunma Odaları, Duş ve Tuvaletlerin Bakımı Ve Temizliği Konusunda Gerekli Kontrolleri Yapmak
 • İş Güvenliği Öncülüğünde Yapılan Risk Değerlendirmesi Çalışmalarına Katılmak
 • İşyerindeki Risklerin Değerlendirilmesi ve Önlenmesi İle İlgili Mevzuata Uygun Koruyucu Sağlık Muayenelerini Yapmak
 • Gece Vardiyaları Da Dâhil Olmak Üzere İşçilerin Sağlık Gözetimini Yapmak
 • İşyerindeki Genel Hijyen Şartlarını Denetlemek
 • Yıllık Çalışma Planı Hazırlamak
 • Yıllık Eğitim Planı Hazırlamak