İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 

– Genel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları

– İş Güvenliği Tanımı

– Kazaları ve Meslek Hastalıkların Nedenleri ve İşyerindeki Riskler

– Kaza Oluş Sebepleri (Kaza Zinciri)

– Güvensiz Hareketler ve Şartlar

– İş Kazalarının Maliyetleri

– Meslek Hastalığının Tanımı

– Meslek Hastalıkları

– Kaza İstatistikleri

– Türkiye’de ve Dünya’da İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları

– Korunma Yöntemleri Ve Bilinci

– Yasal Mevzuat İle İlgili Bilgiler