diger-saglik-personeli

Diğer Sağlık Personeli

İşyeri hekimi istihdamına ek olarak mevzuatça zorunlu görülen diğer sağlık personeli hizmetlerini bünyesindeki profesyonellerce sunmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmetlerimiz

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Planlanması, Değerlendirilmesi, İzlenmesi ve Yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi İle Birlikte Çalışmak, Veri Toplamak ve Gerekli Kayıtları Tutmak.
  • Çalışanların Sağlık ve Çalışma Öykülerini İşe Giriş/Periyodik Muayene Formuna Yazmak ve İşyeri Hekimi Tarafından Yapılan Fizik Muayene Sırasında Hekime Yardımcı Olmak.
  • Özel Politika Gerektiren Grupların Takip Edilmesi Ve Gerekli Sağlık Muayenelerinin Yaptırılmasını Sağlamak.
  • İlk Yardım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yürütümünde İşyeri Hekimi İle Birlikte Çalışmak,
  • Çalışanların Sağlık Eğitiminde Görev Almak.
  • İşyeri Bina Ve Eklentilerinin Genel Hijyen Şartlarının Sürekli İzlenip Denetlemesinde İşyeri Hekimiyle Birlikte Çalışmak.
  • İşyeri Hekimince Verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Diğer Görevleri Yürütmek.
  • İşyerinde Görevli Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Destek Sağlamak ve Bu Kişilerle İşbirliği Yapmak.